Specialeområder:

  • Selskabsret/M&A
  • Erhvervsret

 

Om:

Advokat Mads Lykke Hansen rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige forhold, og har stor erfaring i omstrukturering af virksomheder, herunder selskabers compliance med selskabslovens bestemmelser.

Mads har omfattende procedureerfaring i sager om konkurskarantæne, og bistår et stort antal klienter i denne proces.

Mads er ekspert i etablering af koncernstrukturer, og beskæftiger sig med incitament programmer, udarbejdelse af forretningsbetingelser og kommercielle aftaler.

Mads beskæftiger sig endvidere med udarbejdelse af ejeraftaler og løsning i tvister om kommercielle forhold.

Mads bistår også i forbindelse med kontorets due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser, hvor han har primær fokus på analyse af de selskabsretlige forhold, herunder berigtigelse af handlerne.