Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uenighed mellem en virksomhed og skattemyndighederne. Uenighederne kan omhandle om Skattemyndighederne kan have foretaget en vurdering ud fra et grundlag, som virksomheden ikke er enig i. Det kan eksempelvis være i forbindelse med værdiansættelse i forbindelse med en transaktion, periodisering af en indkomst eller udgift, nægtelse af fradrag for udgifter, som virksomheden mener er erhvervsmæssige mv.

Modtager du en forespørgsel om oplysninger, betyder dette, at Skattemyndighederne er ved at undersøge nogle forhold, som kan resultere i en afgørelse fra Skattemyndighederne om ændring af virksomhedens skatte-afgiftstilsvar.

Skatte- og afgiftsområdet er ganske komplekst, og derfor anbefales det, at du kontakter en advokat, som kan vurdere afgørelsen. Det er vigtigt, at man tidligt i forløbet får sikret den nødvendige dokumentation. Dette er ofte et samspil mellem virksomheden, virksomhedens revisor og advokaten.

Det er afgørende for en sags udfald, at den nødvendige dokumentation er tilstrækkelig til, at advokaten kan føre din sag mest hensigtsmæssigt.

Det er vigtigt, at en skattesag håndteres korrekt fra start, hvorfor man hurtigst muligt bør kontakte en advokat, når skattemyndighederne henvender sig.

Støttrup Advokater har stor proceserfaring og fører skattesager ved skatteankenævnene, Landsskatteretten og ved Domstolene.

Vores team er velbevandret i proces og tager hånd om sagen fra start til slut. Derudover giver vi altid en gratis indledende vurdering af sagen, så der kan træffes beslutninger omkring det videre forløb.

 Kontakt os på telefon 61 10 15 05 mandag – fredag mellem kl. 09:00 – 17:00.
Eller på mail info@stlaw.dk

– Vi giver altid en gratis vurdering af din sag.