Specialer:

Retssager/Tvistløsning
Erhvervsret/M&A

Advokat Jesper Krogh Støttrup er specialiseret i  retssagsbehandling og har bred procedureerfaring, herunder for Landsretterne, Voldgiftsretter og Sø- & Handelsretten.

Jesper beskæftiger sig med retssager inden for det erhvervsretlige område, og har mange års erfaring med at føre retssager med høj kompleksitet i tvister om betydelige værdier, navnlig vedrørende uoverensstemmelser mellem kapitalselskaber og  kapitalejere, samt advokatansvar, revisoransvar og bestyrelsesansvar.

Endvidere yder Jesper Krogh Støttrup erhvervsretlig rådgivning og medvirker som juridisk rådgiver ved køb og salg af virksomheder.

Jesper har en kommerciel tilgang til arbejdet som advokat, og kontorets klienter værdsætter ham for at bidrage med rådgivning, der ikke er afgrænset til de juridiske aspekter.

Tidslinie

 • STØTTRUP
  Partner
  2020-nu
 • Møderet for Landsretten
  Opnåelse af møderet
  2017
 • Danmarks Digitale Advokater
  Grundlægger
  2011
 • Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
  Cand. Jur.
  2009