Specialeområder:

  • Retssager/Tvistløsning
  • Erhvervsret/M&A

 

Om:

Advokat Jesper Krogh Støttrup er specialiseret i retssagsbehandling, og har bred procedureerfaring, herunder for Landsretterne, Voldgiftsretter og Sø- & Handelsretten.

Jesper beskæftiger sig med retssager inden for det erhvervsretlige område, og har mange års erfaring med at føre retssager med høj kompleksitet i tvister om betydelige værdier, navnlig vedrørende uoverensstemmelser mellem kapitalselskaber og kapitalejere, advokatansvar, revisoransvar og direktør- og bestyrelsesansvar.

Endvidere yder Jesper Krogh Støttrup erhvervsretlig rådgivning og medvirker som juridisk rådgiver ved køb og salg af virksomheder.

Jesper har en kommerciel tilgang til arbejdet som advokat, og kontorets klienter værdsætter ham for at bidrage med rådgivning, der ikke er afgrænset til de juridiske aspekter. Dertil sætter han en ære i at søge efter det bedste resultat, hvilket afspejler sig i de mange sager, han hvert år gennemfører med et positivt resultat.