Udviklingen inden for skatte og momsretten har betydet, at selskaber, erhvervsdrivende og privatpersoner oplever en stigende kompleksitet inden for området. Dette har betydet, at behovet for kvalificeret bistand i forhold til rådgivning er blevet endnu mere afgørende end tidligere.

Der er yderligere de seneste år kommet en større bevågenhed på området for særligt selskaber, der nu i højere grad er opmærksomme på at være i compliance med reglerne. Dette kan dog vise sig at være mere vanskeligt, end man umiddelbart tror. Derfor kan der være behov for ekstern hjælp både i form af revisorer og advokater for at kunne navigere i de forandrende regelsæt.

Vi har stor erfaring med at indgå i diverse rådgiver teams, hvorfor vi hurtigt kan indgå sammen med revisorer, ledelse, konsulenter mv. i mere komplekse spørgsmål og sager.

Vi rådgiver inden for en række områder inden for skatte- og momsretten. Vi rådgiver eksempelvis inden for følgende områder:

  • Beskatning af kryptovaluta
  • Kursgevinstbeskatning
  • Tilrettelæggelse af generationsskifte
  • Momsfritagelse efter EU-reglerne
  • Strukturering i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A Tax)

 

Kursgevinstbeskatning

Der gælder forskellige regler for beskatning af kursgevinst, som afhænger af flere faktorer. Imidlertid har reglerne stor betydning for tilrettelæggelse af investeringer. Det skyldes, at der fremkommer både spørgsmål om, hvilken skattesats en gevinst skal beskattes efter og ikke mindst hvilke muligheder der er for at opnå et fradrag, såfremt man realiserer et tab.

Som følge af de ofte komplicerede kursgevinstbeskatningsregler kan der opstå et behov for ekstern kvalificeret hjælp fra eksempelvis en advokat. Advokaten kan hjælpe med at navigere rundt i de forskellige skatteregler og finde en løsning, der tilgodeser det bedst mulige resultat under reglerne.

 

Tilrettelæggelse af generationsskifte

Et generationsskifte betyder i grove træk, at en virksomhed på baggrund af ejerens alder, død eller ønske om at trække sig tilbage skal overdrages. Et generationsskifte kan ofte være en kompliceret proces, som kræver, at man tager stilling til en række forhold, for at skiftet kan blive succesfuldt.

Spørgsmål omkring de skattemæssige virkninger af et generationsskifte, hvem der skal overtage virksomheden samt om virksomheden i det hele taget er klar til et generationsskifte, er de mest gængse spørgsmål, som trækker sig. I denne forbindelse er de skattemæssige betragtninger ofte af afgørende betydning for valg af model, hvorefter skiftet skal gennemføres. Årsagen hertil er, at de skattemæssige konsekvenser, der udløses som følge af generationsskiftet, kan have drastisk indvirkning på den likviditet, der skal være tilstede for, at generationsskiftet kan gennemføres ordentligt.

På grund af den typiske komplicerede størrelse et generationsskifte er, opstår der ofte et behov for ekstern kvalificeret hjælp fra en advokat. Advokaten kan sikre, at rammerne for skiftet er sat på den mest hensigtsmæssige måde og dermed også bidrager til den succes, som generationsskiftet skal være.

 

Momsfritagelse efter EU-reglerne

Der gælder forskellige momsregler, når du handler med udlandet. Momsreglerne bliver hurtigt ganske komplicerede. Imidlertid har momsreglerne i mange situationer en enorm påvirkning på virksomheders mulighed for at være konkurrencedygtige. Det ses ofte, at moms og afgifter er helt afgørende betragtninger i virksomheders forretningsmodel.

Derfor er der rigtig god grund til at undersøge om virksomhedens forretningsmodel reelt kan lade sig gøre under momsreglerne.

 

Strukturering i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A Tax)

I forbindelse med køb og salg af virksomheder vil man ofte opleve, at skattemæssige forhold kan være af afgørende betydning. Dette for eksempel i situationer, hvor man opkøber et selskab i en hel overdragelse (anparter eller aktier), hvorefter køber nu indtræder i det købte selskabs skattemæssige forpligtelser. Her kan der være ubehagelige overraskelser, men også skattemæssige overvejelser om struktureringen af handlen, da dette kan udløse ikke tilsigtede skattemæssige konsekvenser. Dette kan i værste fald kan betyde, at overdragelsen bliver en ganske dyr affære, som kan påtvinge særlige likviditetsudfordringer.

På grund af de mange aspekter ved køb og salg af en virksomhed, og de ganske betragtelige konsekvenser der kan udløses som følge af overdragelsen, er der et behov for kvalificeret ekstern hjælp f.eks. i form af en advokat. Advokaten kan hjælpe med at få tilrettelagt den rette struktur og hjælpe med at få afdækket potentielle risici, så køber er i stand til at træffe den bedst mulige kommercielle beslutning.

 Kontakt os på telefon 61 10 15 05 mandag – fredag mellem kl. 09:00 – 17:00.
Eller på mail info@stlaw.dk

– Vi giver altid en gratis vurdering af din sag.