Generationsskifte

Et generationsskifte kan ske mellem nye medejere, investorer eller en ny generation af familien, der tager over i virksomheden. Et generationsskifte kan involvere mange vigtige og personlige overvejelser, og kan til tider bestå af vanskelige beslutninger.

 

Hvad er et generationsskifte?

Et generationsskifte forekommer når en virksomhed overdrages til den næste generation i ejerens familie, eller til en medarbejder.

Generationsskifte kan være en kompliceret størrelse. Der er en længere række forhold, der skal tages stilling til. For at et generationsskifte af en virksomhed kan gøres succesfuldt, involverer det en gennemgang af virksomhedens forhold, virksomhedsejerens personlige forhold – herunder familie og arveretlige forhold og ikke mindst de skattemæssige konsekvenser der udløses som en del af generationsskiftet.
Der er for det meste tale om en stor – hvis ikke den største – beslutning i deres erhvervsmæssige liv. Derfor skal sådan en beslutning også tages på det bedst mulige grundlag.

 

Hvordan foregår et generationsskifte?

Overdragelsen i forbindelse med et generationsskifte, kan bl.a. ske ved succession. Succession betyder, at den nye ejer af virksomheden overtager tidligere ejers skattemæssige forpligtelser. Altså at den nye ejer skal betale den Skat af handlen som den gamle ejer eller skulle have betalt.

Den nye ejer indtræder altså i gamle ejers skattemæssige stilling. Det angår anskaffelsessum, -tidspunkt og afskrivninger.

Overdragelse med succession efter reglen ABL § 34 kan gå til:

  • Børn (herunder stedbørn- og adoptivforhold)
  • Børnebørn
  • Søskende
  • Niecer og Nevøer
  • Søskendes børnebørn
  • Samlever (efter visse betingelser)

Det er ligeså et krav, at successionen sker til en person, der er fuldt skattepligtig i Danmark, så gevinsten ved fremtidigt salg af de overdragede aktier beskattes efter danske regler.
Udskyd beskatning ved generationsskifte
Der er flere forskellige muligheder, hvorpå skatten der udløses ved generationsskiftet kan udskydes når du overdrager virksomheden til en ny ejer. Dette hjælper særligt på den likviditetsbelastning der kan udløses, som følge af den beskatning generationsskiftet udløser.

Det er derfor vigtigt, at få gennemgået virksomhedens forhold tidligt i forløbet, så den mest hensigtsmæssige løsning kan opnås.

 

Forberedelse af generationsskifte?

Du skal som ejer gøre op med dig selv, hvornår det rette tidspunkt er for at igangsætte generationsskiftet. Det er i den forbindelse en god idé at overveje, hvordan generationsskiftet skaber størst mulig fleksibilitet.

Forberedelserne til et generationsskifte finder oftest sted, på det tidspunkt, hvor du føler det er for tidligt at gå i gang. Har du planer om at overdrage virksomheden videre, er det bedst med en langsigtet plan og langsigtede beslutninger i virksomhedens livscyklus. Det skaber både en god balance for dig selv som nuværende ejer, og for den fremtidige ejer, der skal tage over i virksomheden.

Forberedelsen til gennemførelsen af generationsskiftet er stærkt afhængig af virksomhedens størrelse og ikke mindst de udfordringer der skal imødegås inden skiftet kan foretages fordelagtigt for virksomheden. Særligt i mellemstore og store virksomheder er det meget normalt, at forskellige rådgivere løbende bidrager med, at få gjort virksomheden klar, i en længere periode inden selve skiftet eksekveres.

 

Hvilke faldgruber kan opstå ved generationsskifte?

Et generationsskifte indeholder også mange faldgruber. Du kan eksempelvis som ejer ikke i tide have vurderet fremtiden, hvilket gør at du risikerer at blive fanget i at skulle fortsætte driften af virksomheden længere tid end forventet. Det kan have den negative effekt, at der er stor risiko for at nedbryde værdien i virksomheden.

En manglende vurdering af hensigtsmæssigheden af virksomhedens struktur og likviditets og finansieringsbehov, kan forsinke og vanskeliggøre generationsskiftet i en sådan grad, at generationsskiftet umuliggøres. På samme måde kan overvejelser omkring familie og arveretlige forhold have en stor effekt på muligheden for gennemførsel af generationsskiftet.

 

Overvejelser ved generationsskifte?

Som ejer står du i den udfordring, at der skal være midler og ressourcer til at sikre virksomhedens fremtid, så den kan leve videre efter generationsskiftet. På samme tid er det også vigtigt, at din egen levevis, efter generationsskiftet er sikret. Det er derfor vigtigt at have en velplanlagt overgang af generationsskifte, så både den gamle ejer og den nye ejer står stærk.

Støttrup & Partners bistår ejerne og ledelsen med at tilrettelægge og gennemføre generationsskiftet. Vi indgår som en del af virksomhedens rådgiverteam og vi har stor erfaring med at koordinere den indsats, der skal til for at komme igennem generationsskiftet på en god måde.
Kontakt os gerne helt uforpligtende for en snak om forløbet og hvad vi nærmere kan bistå med.

 

Kontakt os på telefon 61 10 15 05 mandag – fredag mellem kl. 09:00 – 17:00.
Eller på mail info@stlaw.dk
– Vi giver altid en gratis vurdering af din sag.