Vores ekspertise og rådgivning indenfor bygge- og anlægsindustrien omfatter hele entrepriseprocessen med stærke kompetencer inden for blandt andet kontraktkoncipering, udbudsret og offentlige private partnerskaber.

Vi yder derudover rådgivning i forbindelse med garantier, transporter og anden form for sikkerhedsstillelse, og vi har ført et betydeligt antal retssager og sager for voldgiftsnævn, ligesom vi ofte deltager i syns- og skønsforretninger.

Vi rådgiver alle aktører indenfor entreprise og infrastruktur, herunder entreprenører, projektinvestorer, långivere, statslige organer, rådgivere og forsikringsselskaber og ejere, og vi leverer kommercielt orienterede løsninger til vores klienter, med henblik på at sikre bygge- og anlægsprojekters færdiggørelse til tiden og uden budgetoverskridelser.