Udviklingen inden for skatte og momsretten har betydet at selskaber, erhvervsdrivende og privatpersoner oplever en stigende kompleksitet inden for området. Dette har betydet, at behovet for kvalificeret bistand både i forhold til rådgivning og sagsførelse er blevet endnu mere afgørende end tidligere.

Der er yderligere de seneste år kommet en større bevågenhed på området for særligt selskaber, der nu i højere grad er opmærksomme på, at være i compliance med reglerne. Dette kan dog vise sig, at være mere vanskeligt end man umiddelbart tror. Derfor kan der være behov for ekstern hjælp både i form af revisorer og advokater for, at kunne navigere i de forandrende regelsæt.

Vi har stor erfaring med, at indgå i diverse rådgiver teams, hvorfor vi hurtigt kan indgå sammen med revisorer, ledelse, konsulenter mv. i mere komplekse spørgsmål og sager.

Vi bistår med skatterådgivning og fører skattesager.

Skatterådgivning

Vi rådgiver inden for en række områder inden for skatte og momsretten eksempler herpå er:

  • Tilrettelæggelse af generationsskifte
  • Beskatning af kryptovaluta
  • Kursgevinstbeskatning
  • Strukturering i forbindelse med køb og salg af virksomheder (M&A Tax)
  • Momsfritagelse efter EU reglerne

Skattesagsførelse

Støttrup Advokater har stor proceserfaring og fører skattesager ved skatteankenævnene, Landsskatteretten og ved Domstolene.

Vores team er velbevandret i proces og tager hånd om sagen fra start til slut.

Det er vigtigt sagen håndteres korrekt fra start, hvorfor det er vigtigt at få kontaktet os allerede når skattemyndighederne henvender sig.

Vi giver altid en indledende vurdering af sagen gratis, så der kan træffes beslutninger omkring det videre forløb.