Et af de områder vi beskæftiger os meget med, er fast ejendom og entrepriseret.

Omsætning af fast ejendom
Vi har stor erfaring med køb og salg af fast ejendom og ejendomsselskaber, og vi bistår alle, fra private til virksomheder og boligselskaber, herunder også almene boligselskaber. Vi bistår vores klienter i alle forhold i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, f.eks. vilkårene for overdragelsen, afdækning af risici, due diligence, forhandling og strukturering af ejerskabsform – men også det rent praktiske som f.eks. tinglysning. Vi bistår med andre ord vores klienter fra start til slut, hvad end der er tale om private eller virksomheder.

Mangler ved fast ejendom
Det er ikke usædvanligt, at køber i forbindelse overtagelsen af et hus eller en lejlighed konstaterer skjulte fejl og mangler derved. Vi har stor erfaring med bevisoptagelse, syn og skøn og det at føre retssager om mangler ved fast ejendom. Vi ved, hvornår det kan betale sig at føre en retssag, og hvordan man bedst griber det an, men vigtigst af alt ved vi, hvornår det ikke kan betale sig. Vi har i øvrigt stor erfaring med at føre forsikringssager, og vi kan rådgive om mulighederne for at få sagsomkostningerne dækket enten helt eller delvist af dit eller jeres forsikringsselskab.

For at vi kan påtage os sagen, skal sagsgenstanden dog have en vis størrelse – ellers kan vi simpelthen ikke overholde vores mantra om aldrig at gå på kompromis med vores egne krav til etik, faglig kompetence og kvalitet.

Projektudvikling
Vi rådgiver også om projektudvikling af fast ejendom i Danmark. Vi rådgiver om alle projektets faser, hvad end det drejer sig om renovering og omlægning af eksisterende bygninger – f.eks. fra beboelse til erhverv eller omvendt, nedrivning af ældre ejendomme med henblik på nyopførelse eller opførelse af nybyggeri til boligudvikling eller udlejning i nye bolig- og erhvervsområder. Vi har tillige erfaring med projektudvikling inden for den almene sektor.

Vi rådgiver i øvrigt om de skatte- og momsmæssige aspekter i forbindelse med projektudvikling, beskatning ved videresalg og skatteoptimering.

Entreprise og byggeri
Vi har stor erfaring med alle byggeriets retsforhold, og vi bistår såvel små og mellemstore virksomheder som private i forbindelse med diverse byggesager – ofte af stor økonomisk betydning. Der er normalt meget på spil, og mange risici forbundet med, den type af sager, herunder risiko for følgeskader og ikke mindst forsinkelse. Navnlig hvis tvisten ender i indtil flere stadeforretninger, voldgift eller for den sags skyld en civil retssag. Det stiller særlige krav til en saglig og pragmatisk tilgang.

I den indledende fase, bistår vi med forhandling samt udarbejdelse og gennemgang af kontrakter. Undervejs i processen, kan vi løbende bidrage med juridisk sparring, herunder f.eks. rådgivning i forbindelse med uforudsete hændelser og forhindringer i byggeriet, men også om mangler og syn og skøn. Entrepriseret er et regel-tungt område, og der er rigtig mange regler og formalia, man skal have styr på. Overholder man ikke formalia, og giver man f.eks. ikke fornødent varsel, kan det hurtigt få retsfortabende betydning, og det er derfor vigtigt at alliere sig med en advokat med speciale i entrepriseret.

Vores fokus er altid på at sikre fremdriften i byggeriet, og – om muligt – at undgå konflikt, men er konflikten uundgåelig, kan vi bistå med hele processen, og vi har omfattende erfaring med teknisk komplicerede syn og skøn, stadeforretninger, voldgift og retssager.