Specialeområder:

  • SKAT/Tax
  • M&A Corporate
  • Proces / Litigation & Dispute Resolution

 

Om:

Nikolas er advokatfuldmægtig hos Støttrup og rådgiver i forbindelse med både danske og internationale retssager. Han beskæftiger sig herunder med håndtering af tvister med Skattemyndighederne.

Nikolas fører desuden et større antal skatte og moms klagesager ved de administrative klagenævn og ved domstolene. Dertil rådgiver han særligt i tvister af kommerciel karakter, herunder ejer-konflikter, ledelsesansvar i kapitalselskaber, M&A tvister og tvister vedrørende kommercielle kontrakter.

Nikolas rådgiver særligt i forbindelse med køb & salg af virksomheder og har grundet sin viden omkring både SKAT og arveret bistået i forbindelse med en række generationsskifter.

Hertil rådgiver Nikolas en række SMV-virksomheder inden for generel erhvervsret og sparring vedrørende mere strategiske beslutninger, såsom kapitalfremskaffelse, investor kontrakter, ejeraftaler, etablering af selskabsstruktur mv.

Hans erfaring, imødekommenhed, hjælpsomhed og fleksible tilgang gør, at han har nemt ved at indgå i større rådgiver teams samt, at han er en efterspurgt rådgiver for kontorets klienter.

Nikolas underviser desuden ved en række højere læreanstalter og har dertil også ansvaret for kontorets tilknyttede studerende.

 

Citat:

”Gensidig tillid, der bygger på en stærk relation mellem klient og rådgiver samt en stærk kommerciel forståelse, giver i min optik langt de bedste resultater. Det er en tilgang, jeg møder alle mine sager med.”