Specialer:

 • SKAT/Tax
 • M&A Corporate

Nikolas er specialist i håndtering af skatteklagesager ved Landsskatteretten, skatteankenævnene og Skatteankestyrelsen og underviser på en række højere læreanstalter.

Nikolas rådgiver en række SMV virksomheder inden for generel selskabs og erhvervsret. Hertil bruger vores klienter ham til sparring vedrørende mere strategiske beslutninger. Nikolas rådgiver særligt i forbindelse med køb & salg af virksomheder. Hans erfaring og fleksible tilgang gør, at han har nemt ved at indgå i større rådgiver teams. Nikolas har grundet sin viden omkring både SKAT og arveret bistået i forbindelse med en række generationsskifter.

Nikolas har løbende tilknytning til en række Start-Ups der benytter ham som rådgiver, herunder ved kapitalfremskaffelse, investor kontrakter, ejeraftaler, etablering af selskabsstruktur mv.

Citat:

”Gensidig tillid der bygger på en stærk relation mellem klient og rådgiver, samt en stærk kommerciel forståelse giver i min optik langt de bedste resultater. Det er en tilgang jeg møder alle mine sager med”

Tidslinie

 • 2020
 • Ekstern Undervisningsassistent ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i faget Erstatning & Kontrakt”
 • 2018
 • Ekstern underviser i fagene Skatteret, Kursgevinstbeskatning og Civilproces og Formueret på Diplomuddannelsen i SKAT ved Metropol/Københavns Professionshøjskole.
 • 2017
 • Ekstern undervisningsassistent og eksaminator ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet i faget Familie og Arveret
 • 2015-2016
 • Underviser ved CPH Business i fagene Skatte- & Momsret samt Erhvervsret på Financial Controller uddannelsen.
 • 2013
 • Nikolas var i 2013 vinder af Landsskatterettens processpil.