Specialer:

Proces / Litigation

Fast Ejendom & Entrepriseret

Niklas beskæftiger sig med fast ejendom – herunder navnlig fejl og mangler, lejeret og entrepriseret.

Niklas har i knap ti år beskæftiget sig med behandling af retssager, og han har allerede nu en del procedureerfaring. Niklas har i øvrigt omfattende erfaring med teknisk komplicerede syn og skøn, og han fører jævnligt sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene.

Niklas rådgiver både virksomheder og private inden for sit felt, og – på det lejeretlige område – tillige en række almene boligselskaber.

Niklas er derudover forfatter til en række artikler om omsætning af fast ejendom og entrepriseret.