Jasmin er Stud. Jur. og bistår kontorets advokater i deres sager.